skip to Main Content

Mimoriadne oznámenie!

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,       v súvislosti s Vyhlásením mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky , vedenie našej spoločnosti , v záujme ochrany Vášho zdravia , ako aj zdravia pracovníkov našej spoločnosti, v súvislosti so šírenín koronavírusu (Covid – 19)  , prijalo tieto preventívne…

Read More

INFORMÁCIA – vykurovanie 2019/2020

po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt v ostatných dňoch, vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie pristúpila spoločnosť STEFE Banská Bystrica, a.s. od  20. septembra 2019  k začiatku vykurovania v zmysle platnej legislatívy. V prípade zmien klimatických podmienok bude režim dodávky tepla…

Read More