skip to Main Content

Ďumbierska 22-24-26-28 stavebná sústava BaBc

Obnova bytového domu : Ďumbierska 22-24-26-28 stavebná sústava BaBc Odstránenie systémových porúch vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru a zateplenie obvodového plášťa,…

Rudohorská 28 stavebná sústava U65

Obnova bytového domu: Rudohorská 28 stavebná sústava U65 Odstránenie systémových porúch balkónov a lódžií, zateplenie obvodového plášťa Finacovanie: Dotácie z…

Švermova 23 stavebná sústava MS11

Obnova bytového domu: Švermova 23 stavebná sústava MS11 Odstránenie systémových porúch balkónov a zateplenie obvodového plášťa. Finacovanie: Dotácie z MVaRR…

Trieda Hradca Králové 38-39-40

Obnova bytového domu: Trieda Hradca Králové 38-39-40 stavebná sústava BaBc Odstránenie systémových porúch vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru a zateplenie obvodového…

Trieda Hradca Králové 37

Obnova bytového domu: Trieda Hradca Králové 37 stavebná sústava BaBc Odstránenie systémových porúch vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru a zateplenie obvodového…