skip to Main Content

Obnova bytového domu: Rudohorská 28 stavebná sústava U65
Odstránenie systémových porúch balkónov a lódžií, zateplenie obvodového plášťa

Finacovanie:

  • Dotácie z MVaRR SR
  • ŠFRB
  • Vlastné zdroje