skip to Main Content

Obnova bytového domu – stavebná sústava NKS
Obnova bytového domu : Družby 9-11-13-15 stavebná sústava MS5
Odstránenie systémových porúch balkónov a zateplenie obvodového plášťa.

Finacovanie:

  • Dotácie z MVaRR SR
  • ŠFRB
  • Vlastné zdroje