skip to Main Content

Obnova bytového domu : Ďumbierska 22-24-26-28 stavebná sústava BaBc
Odstránenie systémových porúch vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru a zateplenie obvodového plášťa, obnova interiérov.

Finacovanie:

  • Dotácie z MVaRR SR
  • ŠFRB
  • Vlastné zdroje