skip to Main Content

Obnova bytového domu: Trieda Hradca Králové 37
stavebná sústava BaBc Odstránenie systémových porúch vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru a zateplenie obvodového plášťa, obnova interiérov.

Finacovanie:

  • Vlastné zdroje
  • ŠFRB