skip to Main Content

Obnova bytového domu: Švermova 23 stavebná sústava MS11
Odstránenie systémových porúch balkónov a zateplenie obvodového plášťa.

Finacovanie:

  • Dotácie z MVaRR SR
  • ŠFRB
  • Vlastné zdroje