skip to Main Content

Mimoriadne oznámenie – aktualizácia

S účinnosťou od 27. marca 2020 do odvolania, upravuje a skracuje naša spoločnosť, v súvislosti so šírením koronavírusu a v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnych opatrení prijatých vládou Slovenskej republiky, vybavovanie nevyhnutných požiadaviek vlastníkov bytov a nebytových priestorov a obchodných partnerov nasledovne:

  • V PONDELOK a UTOROK od 8.00 – 12.00 hod. , môžete svoje požiadavky vybaviť výhradne telefonicky alebo e-mailom, inak iba poštou.
  • Vstup do priestorov našej spoločnosti nie je možný.
  • Do odvolania sa rušia schôdze vlastníkov ako aj rozhodovania prostredníctvom písomného hlasovania.
  • V prípade havarijného stavu sa vlastníci môžu obrátiť na zmluvnú havarijnú službu. Kontakty sú uvedené na oznamovacej tabuli.
  • V rámci opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu, je nevyhnutná aj súčinnosť obyvateľov domov pri zabezpečovaní každodennej dezinfekcii kľučiek, zábradlí, výťahov. V bytových domoch s platenou službou za upratovanie, je dezinfekcia vykonávaná súbežne s upratovaním. Nosenie ochranných rúšok a rukavíc je aj pri pohybe v spoločných priestoroch domu nevyhnutnosťou.
  • Individuálne požiadavky na dezinfekciu spoločných priestorov domu a výťahov nám môžu byť zaslané výhradne prostredníctvom zástupcov vlastníkov alebo predsedov spoločenstiev.

KONTAKTY na pracovníkov našej spoločnosti:

  • telefonicky: 0915 833 836 | 0910 904 188,
  • e-mailom:    bythos@bythos.sk ,
  • prostredníctvom poštovej zásielky.

Za porozumenie Vám ďakujeme.

Banská Bystrica 24.marec 2020