skip to Main Content

INFORMÁCIA – vykurovanie 2019/2020

po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt v ostatných dňoch, vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie pristúpila spoločnosť STEFE Banská Bystrica, a.s. od  20. septembra 2019  k začiatku vykurovania v zmysle platnej legislatívy. V prípade zmien klimatických podmienok bude režim dodávky tepla…

Read More