skip to Main Content

INFORMÁCIA – vykurovanie 2019/2020

po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt v ostatných dňoch, vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie pristúpila spoločnosť STEFE Banská Bystrica, a.s. od  20. septembra 2019  k začiatku vykurovania v zmysle platnej legislatívy.

V prípade zmien klimatických podmienok bude režim dodávky tepla na vykurovanie operatívne regulovaný a verejnosť budeme o tom informovať.

•Podmienky zahájenia vykurovania stanovuje vyhláška MH SR č.152/2005 Z.z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

KEDY SA ZAČÍNA KÚRIŤ:

  1. Ak vonkajšia priemerná teplota vzduchu klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13°C a podľa predpovede počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej teploty v nasledujúcich dňoch.
  2. Vonkajšia priemerná denná teplota , tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt meraných o 7.00, 14.00, 21.00 v tieni a teplota nameraná o 21.00 sa započítava 2x a takto vypočítaná teplota nesmie byť vyššia ako 13°C.

_____________________________________________________________________________

PREDCHÁDZAJME  PROBLÉMOM S NEDOKUROVANÍM V BYTOCH:

→Láskavo Vás žiadame aby ste si odvzdušnili radiátory a to tak , že všetky termostatické hlavice necháte  všetci naplno otvorené aspoň jeden deň.

→Po  odvzdušnení systému vykurovania , Vás láskavo žiadame aby ste

  p o   o  d c h o d e   z  d o m u  skontrolovali nastavenie termostatických hlavíc a nenechávali otvorené okná .

Vetranie v bytoch prevádzajte nárazovo a pri  z  a  t v o r e n ý c h termostatických hlaviciach.

V prípade problémov , požiadaviek s vykurovaním môžete volať :

A  STEFE Banská Bystrica ,a.s.:  bezplatné číslo 0800 700 700

                                                       mobil: 0918 733 666

                                                       e-mail: dispecing.banskabystrica@stefe.sk   

A BYTHOS s.r.o. :                        048/4145393, 0915833836, 0910904188

                                                      e-mail: technik1@bythos.sk, technik@bythos.sk