skip to Main Content

Uzatvorenie prevádzky

  • 25. novembra 2021

Správa domov V súvislosti s vyhlásením núdzového stavu Uznesením vlády SR č.695 z 24.11.2021 a v súlade s príslušnými ustanoveniami Vyhlášky ÚVZ SR č. 261/2021 z 24.11.2021, oznamujeme naším zákazníkom , že prevádzku našej spoločnosti dňom 25.11.2021 u z a…

Read More

Opatrenia OP

  • 23. novembra 2021

V súlade s príslušnými ustanoveniami  Vyhlášky ÚVZ SR č. 259/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, a v súlade s platným covid automatom pre okres Banská Bystrica, poskytujeme naše služby od 22.11.2021  prioritne bezkontaktne.         Preto Vás láskavožiadame,aby…

Read More