skip to Main Content

Oznámenie o stránkových dňoch

S účinnosťou od 6.mája 2020 , budeme poskytovať naše služby v obmedzenom režime , počas nasledovných stránkových dní:

PONDELOK     od 8.00 – 12.00 hod.          od 13.00  –    16.00 hod.

STREDA           od 8.00 –  12.00 hod.           od 13.00 –    16.00 hod.

za dodržaní všetkých hygienických opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s ohrozením verejného zdravia šírením koronavírusu COVID-19  a to:

• v prípade nevyhnutnosti je vstup a pobyt v priestoroch našej spoločnosti  možný výhradne s rúškom na tvári,

• pri vstupe do priestorov je zákazník povinný aplikovať si  dezinfekciu na ruky,

• zachovávať odstupy od osôb minimálne 2 m , pričom počet zákazníkov nesmie prekročiť koncentráciu 1 zákazník na 25 m2 plochy , tzn. do v priestoroch našej spoločnosti ,môže vstúpiť výhradne 1 osoba.

__________________________________________________________________________

Zároveň Vás láskavo žiadame :

• nakoľko stránky budú vybavované v núdzovom režime za dodržania všetkých hygienických opatrení, prosíme Vás ,aby ste sa vopred ohlásili telefonicky alebo emailom , kde si dohodneme postup a čas vašej návštevy u nás,

• v prípade osobného vybavovania preberie naša pracovníčka pri dverách príslušné doklady a na ich spracovanie si počkáte mimo priestorov našej spoločnosti,

• na chodbe je Vám je k dispozícii  kútik , na vyplnenie dokumentov  a dezinfekčný prostriedok, (doporučujeme použiť vlastné pero),   

Osobný kontakt predstavuje zvýšené riziko pre obidve strany, láskavo Vás  žiadame ,aby ste aj naďalej na riešenie vašich požiadaviek využívali telefonickú a elektronickú komunikáciu a osobný kontakt zvoli výhradne v nevyhnutných prípadoch .

Ďakujeme za porozumenie.

V Banskej Bystrici  5.mája 2020                         Vedenie spoločnosti BYTHOS s.r.o.