skip to Main Content

Zmena úradných hodín

Oznamujeme našim zákazníkom ,

že na základe priaznivého vývoja epidemiologickej situácie v Slovenskej republike a uvoľňovania opatrení týkajúcich sa prevencie šíreniu vírusu COVID -19 účinnosťou od 1.júna 2020 , budeme poskytovať naše služby počas nasledovných stránkových dní v týchto úradných hodinách :

   PONDELOK     od 8.00 – 12.00 hod.          od 13.00  –    16.00 hod.

   STREDA           od 8.00 –  12.00 hod.          od 13.00 –    17.00 hod.

 Dovoľujeme si našich zákazníkov upozorniť na zmenu úradných hodín v stredu .

Naše služby Vám budeme poskytovať za dodržania všetkých hygienických opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s ohrozením verejného zdravia šírením koronavírusu COVID-19  a to:

• v prípade nevyhnutnosti je vstup a pobyt v priestoroch našej spoločnosti  možný výhradne s rúškom na tvári,

• pri vstupe do priestorov je zákazník povinný aplikovať si  dezinfekciu na ruky,

• zachovávať odstupy od osôb minimálne 2 m , pričom počet zákazníkov nesmie prekročiť koncentráciu 1 zákazník v priestoroch našej spoločnosti .