skip to Main Content

Preventívne opatrenia

S účinnosťou od 11.januára 2021 do 24.januára 2021,v súvislosti s nepriaznivou epidemiologickou situáciou, upravuje naša spoločnosť vybavovanie nevyhnutných požiadaviek vlastníkov bytov a NP a obchodných partnerov nasledovne:

  • Stránkovými dňami do odvolania je PONDELOK a STREDA od 8.00 – 16.00 hod.(od 12.00-13.00 hod. je obedňajšia prestávka). V uvedených dňoch a uvedenom čase ,môžete svoje požiadavky vybaviť výhradne telefonicky , e-mailom ,   poštou, prípadne svoju písomnú požiadavku,môžete vhodiť do schránky č.6 vo vestibule sídla našej spoločnosti . Vaše požiadavky sa budeme snažiť vybaviť čo najskôr.
  • Vstup do priestorov našej spoločnosti nie je možný.
  • V prípade havarijného stavu sa vlastníci môžu obrátiť na zmluvnú havarijnú službu. Kontakty sú uvedené na oznamovacej tabuli.     
  • V rámci opatrení na zamedzenie šírenia epidémie, je nevyhnutná aj súčinnosť obyvateľov domov pri zabezpečovaní každodennej dezinfekcii kľučiek, zábradlí, výťahov . V bytových domoch s platenou službou za upratovanie ,je dezinfekcia vykonávaná súbežne s upratovaním. Nosenie ochranných rúšok a rukavíc je aj pri pohybe v spoločných priestoroch domu je nevyhnutnosťou.
  • Individuálne požiadavky na dezinfekciu spoločných priestorov domu a výťahov nám môžu byť zaslané výhradne prostredníctvom zástupcov vlastníkov alebo predsedov spoločenstiev.

KONTAKTY na pracovníkov našej spoločnosti:

  • telefonicky na týchto telefónnych číslach: 048 414 53 93 | 0915 833 836 | 0910 904 188,
  • e-mailom: bythos@bythos.sk
  • návratky s odpisom  vodomerov v bytoch zasielajte na: vodomery@bythos.sk

Poznámka: pracovníci našej spoločnosti si do 10.januára 2021 čerpajú dovolenku.

Za porozumenie Vám ďakujeme.